Hướng dẫn đăng ký tham gia giải

A. ĐĂNG NHẬP/ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN 30NGAYTOIKHOE

Bước 1: Click vào nút đăng nhập ngay góc phải của trang web 30 ngày tôi khỏe.

Bước 2: Chọn 1 trong 3 hình thức đăng ký sau (đăng nhập qua FB, đăng nhập qua gmail, đăng nhập thông thường).

Cách 1: Chọn hình thức đăng nhập với facebook

Điền thông tin email và Mã nội bộ.

Sau khi click vào Đăng ký, bạn đã đăng nhập thành công.

Cách 2: Chọn hình thức đăng nhập với google

Bạn lựa chọn tài khoản gmail của mình.

Điền các thông tin theo yêu cầu, sau đó click vào Đăng ký là hoàn thành.

Cách 3: Đăng nhập thông thường

Click vào đăng ký

Điền thông tin như form (lưu ý email đã đăng nhập hệ thống sẽ báo là đã tồn tại). Sau đó click vào Đăng ký.

B. ĐĂNG KÝ THAM GIA GIẢI CHẠY

Click chọn “Đăng ký tham gia”

Chọn các thông tin cự ly, giới tính, năm sinh và click vào “Đăng ký”. (Lưu ý: Nhóm bộ phận được mặc định theo danh sách có sẵn).

Trang cửa sổ đăng ký thành công hiện lên. Bạn đã hoàn thành bước đăng ký tham gia giải.

Lúc này bạn sẽ tiến hành bước kết nối tài khoản chạy để sẵn sang cho ngày chạy đua chính thức.

Chúc bạn đăng ký tham gia giải thành công!